Virksomhederne ser lyst på fremtiden

Det viser ”Prognose 2017” fra Jobcentrene i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommuner.

Formålet med prognosen er at tegne et billede af efterspørgslen på arbejdskraft hos virksomhederne i kommunerne frem mod 2018. Prognosen har først og fremmest et beskæftigelsesperspektiv, og fokus i afrapporteringen ligger derfor på de sektorer og stillingsbetegnelser, som har relevans for beskæftigelsesindsatsen i de tre kommuner.

Klik her og læs Prognose 2017

Prognosen kan kvalificere grundlaget for at...

  • Udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked
  • Give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet
  • Styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft
  • Give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet

Udover denne rapport er hovedresultaterne fremstillet grafisk i et ”jobbarometer”, som benyttes af jobcentrenes beskæftigelsesmedarbejdere og andre til at rådgive ledige om fremtidige jobåbninger på det lokale arbejdsmarked.

Klik her og download jobbarometeret

Jobbarometeret giver således overblikket over den forventede udvikling i virksomhedernes efterspørgsel de kommende 12 måneder, mens prognoserapporten giver de bagvedliggende forklaringer og fortolkninger.