Hjælp ved risiko for langtidssygemeldinger

Vi ved at sygefraværet kan mindskes via en tidlig og aktiv indsats.

På jobcentret har vi stor erfaring med at finde løsninger, der kan fastholde din medarbejder i arbejde på trods af sygdom.

Kontakt os gerne så tidligt som muligt, når problemet opstår, så vi kan finde frem til den rette forløb for dig og din medarbejder.

Fastholdelsen kan for eksempel ske gennem:

  • Omplacering på arbejdspladsen
  • Ændring i opgaver og ansvar
  • Nye eller andre hjælpemidler og arbejdsredskaber
  • Personlig assistance
  • §56-aftale ved risiko for øget sygefravær, så arbejdsgiver kan få refunderet udgifter ved sygefravær
  • Delvis sygemelding