Jobprognose 2018

1.000 jobåbninger i løbet af 2018. En tredjedel af virksomhederne i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev forventer flere ansatte om et år.

De positive forventninger er særligt udtalte inden for industrien, byggeriet, fødevareområdet og energiområdet. Det viser det nye jobbarometer, som jobcentrene netop har offentliggjort.

Det er tredje år i træk vi kan præsentere et jobbarometer. Det betyder at vi i endnu højere grad kan udlede tendenser i efterspørgslen efter arbejdskraft i hele Vendsyssel. Det gør jobbarometeret til et endnu stærkere redskab til vejledning af job- og uddannelsessøgende, samt tilrettelæggelse af opkvalificering på tværs af de tre kommuner.

Læs hele Jobprognosen og bliv klogere på arbejdsmarkedet. 

Viden om arbejdsmarkedet giver bedre vejledning af ledige

Jobbarometer 2018 bygger på 981 interviews med virksomheder i de tre kommuner – de fleste af dem gennemført ude i virksomhederne. De 981 interviews svarer til 14 % af virksomhederne, som er nøje udvalgt, så de afspejler den lokale erhvervsstruktur.

Resultatet er en valid fremskrivning af virksomhedernes forventning om udvikling i medarbejdergruppen i de kommende 12 måneder, og hermed også muligheden for at kunne reagere på mulige flaskehalssituationer. Jobbarometeret anvendes derfor også af andre aktører end de lokale jobcentre – herunder erhvervscentre, uddannelsesinstitutioner, etc.

Hovedresultaterne af Jobprognosen 2018

36 % af de adspurgte virksomheder forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag. 58 % af virksomhederne forventer, at de har det samme antal medarbejdere om et år, og kun 6 % forventer, at de om et år har færre ansatte end i dag.

Optimismen er lidt lavere, end den var på samme tid sidste år, hvor 40 pct. af virksomhederne forventede fremgang i antal ansatte. Samlet set har virksomhederne dog været positive i alle tre år, prognosen er blevet gennemført.

De adspurgte virksomheder forventer en nettovækst på 983 medarbejdere frem mod 2019.

Størst fremgang forventes inden for

  • Metalindustrien
  • Øvrig produktion
  • Byggeri med støtteerhverv
  • Fødevare med støtteerhverv

Sammenholdes resultaterne fra de sidste tre års prognose, tegner der sig et billede af, at det i Vendsyssel særligt er virksomhederne inden for byggeriet, metalindustrien og landbruget, der år for år forventer at skulle ansætte flere medarbejdere.

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft: elektrikere, skibsmontører, håndværkere, klejnsmede, social- og sundhedsassistenter, mv. Det er dog også karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger for ikke-faglærte f.eks. inden for handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien, herunder særligt fiskeindustrien. I nogle tilfælde er der tale om job med aften- og weekendarbejde og/eller deltidsjob. En række stillingsbetegnelser er der faldende eller stagnerende efterspørgsel efter: Det er f.eks. receptionister og kontormedhjælpere uden specialistkompetencer.

Rekrutteringsvanskeligheder er som sidste år mest udbredt inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbranchen. I år gælder det samme for uddannet omsorgspersonale. Virksomhederne melder desuden om vanskeligheder med at rekruttere ledere og akademikere.

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og lærlinge tegner der sig fortsat et tydeligt behov for en ændret praksis. Selv om der tages lidt flere lærlinge ind inden for enkelte sektorer, er der behov for en mere systematisk opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes blot om få år.