Team Handel

Laila Vejrgang │ 41226129 │ laila.vejrgang@hjoerring.dk

Marlene Thyrrestrup │ 41226139 │ marlene.thyrrestrup@hjoerring.dk

Søren Landbo │ 41226297 │ soeren.landbo@hjoerring.dk